Sreda 25. 1. u 20:00, Mala sala

Alternative film arhiv/Arhiv alternativnog filma i videa

 

Premijerno prikazivanje filmskog omaža Save Trifkovića

BULEVAR, PIETA ZA TOMA

"/> BULEVAR, PIETA ZA TOMA
25. 1. 2012.| Akademski filmski centar

Sreda 25. 1. u 20:00, Mala sala

Alternative film arhiv/Arhiv alternativnog filma i videa

 

Premijerno prikazivanje filmskog omaža Save Trifkovića

BULEVAR, PIETA ZA TOMA

 

Posle projekcije  razgovor s autorom

 

Kritičkom valorizacijom filmskog ostvarenja Toma Gotovca Pravac i rimejka istog nastalog 42 godine posle prve verzije, u novoj tehnološkoj, kulturološkoj i poetičkoj datosti filma i videa, a povodom prve godišnjice smrti multimedijalnog umetnika, nastao je konceptualistički omaž BULEVAR, PIETA ZA TOMA.

Neočekivano, nova struktura, sa složenim značenjem i emocionalnošću, prevazilazi okvire datog koncepta i intonaciju omaža, sjedinjuje u celinu, organski, dihotomične poetike filma odnosno videa. Krajnji rezultat je PIETA, duboka saosećajnost, tuga i odanost duhu i delu Toma Gotovca.

 

Sava TrifkovićVrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/01/12 A/01/12 A/01-02/12