Utorak 7. 6. u 21:00, Amfiteatar
PozoriŠte Slavija
JA PEVAM SVOJ BLUZ
Kabare Gorana Sultanovića
Učestvuju: DuŠan Bezuha, Aleksandar Grujić

"/> JA PEVAM SVOJ BLUZ
7. 6. 2011.| Pozorišni program

Utorak 7. 6. u 21:00, Amfiteatar
PozoriŠte Slavija
JA PEVAM SVOJ BLUZ
Kabare Gorana Sultanovića
Učestvuju: DuŠan Bezuha, Aleksandar GrujićVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/06/11