16. 9. 2015.| Akademski filmski centar

Sreda 16.9. u 20:00, Mala sala

Promocija knjige

Miroslav Bata Petrović

ČIST FILM

 

U izdanju Doma kulture Studentski grad – Akademskog filmskog centra, objavljena je knjiga poznatog autora i teoretičara eksperimentalnog filma, Miroslava Bate Petrovića koji podnaslovom svoje knjige - Umetnost ili zabluda o nenarativnom filmu nagoveštava razmišljanja o čistom filmu, filmu oslobođenom naracije, politike, ideologije ... filmu čiste vizuelne lepote kakve su stvarali rani avangardisti Oskar Fišinger, Fernan Leže, Laslo Moholji-Nađ, Men Rej ali i Slavko Vorkapić, Peter Kubelka, Stenli Kjubrik ...

Film Miroslava Bate Petrovića Čist film: sećanje na GEFFO, posveta je ovoj vrsti filma i pokretu koji je iniciran početkom šesdesetih u Zagrebu na Genre Film Festivalu. Film je tokom ove godine prikazan u okviru retrospektive jugosloveskog eksperimentalnog filma u više filmskih muzeja u Americi i Kanadi uključujući i Anthology Film Archives u Njujorku koji je bio inicijator ove velike retrospektive, a koji su pripremili Slovenačka kinoteka, Hrvatski filmski savez i Akademski filmski centar Doma kulture Studentski grad.

Uz projekciju primera o knjizi će govoriti Andrija Dimitrijević, Zoran Saveski, Greg DeKur i autorVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/09/15


foto: Marija Konjikušić