17. 6. 2010.| Likovni program

17. 6 - 3. 7. 2010.

Galerija

 

OVERVIEW / 1

 

radovi malog formata

predmet Crtanje i predmet Slikanje

Fakultet pimenjenih umetnosti

Univerzitet umetnosti u BeograduVrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/06/10