16. 11. 1995.| Likovni program

16 - 30. 11. 1995.

Galerija

 

SANDRA KOPČOK

grafike

 

Gotovo je sasvim sigurno da u analitičkoj praksi ne možemo izvoditi dovoljno validne sudove i graduirati kurseve i stvaralaštvo ukoliko period poređenja smestimo unutar relativno kratkih jedinica.Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/11/95