3. 6. 1988.| Likovni program

3 - 13. 6. 1988.

Galerija

 

ZVONO

1982 - 1988

 

Članovi grupe su:

Aleksandar Bukvić, Sead Čizmić, Biljana Gavranović, Kemal Hadžić, Sadko Hadžihasanović, Narcis KantardžićVrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/06/88