27. 3. 2015.| Biblioteka

Prozor Šangaja 

Petak, 27.3 u 19:00, Čitaonica E, predavanje

TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA – OSNOVNI PRINCIPI I DIJAGNOSTIKA

 

Govore: Marija Đurđević, Marina Pop-Cenić. 

Izlaganje će biti propraćeno video prezentacijom.

 

Medicinska i farmaceutska saznanja, koja su deo kulturne riznice Kine, razvijala su se kontinuirano nekoliko hiljada godina. U toku ovog dugog perioda razrađene su različite metode lečenja, a tradicionalna kineska medicina neraskidivo je povezana sa filozofijom, shvatanjima i načinom života. Čovek se posmatra kao deo prirode, izložen uticaju različitih energija koje ga okružuju, a pokretač svega su suprotne energije, jing i jang. Narušavanjem ravnoteže između jinga i janga nastaju različite bolesti u organizmu, dok se njihovim usklađivanjem postiže dobro zdravlje.