10. 2. 2015.| Akademski filmski centar

Utorak 10. 2. u 19:00
SCENARIO I TRODELNA PARADIGMA
Predavač: profesor Aleksandar Davić