5. 2. 2015.| Akademski filmski centar

Četvrtak 5.2. u 19:00
Istorija filmske režije
FRANCUSKA  AVANGARDA: IMPRESIONIZAM, ČISTI FILM, NADREALIZAM  1919-1929. (sa insertima iz filmova)
Predavač: profesor Nikola Stojanović