21. 1. 2015.| Akademski filmski centar

Sreda 21.1. u 20:00, Mala sala
Alternative film arhiv/Arhiv alternativnog filma
FILMOVI OD/IZ LjUBAVI  (Paralelna kinematografija u Srbiji, od 1950. do danas)

Uvodna reč: Miroslav Bata Petrović

 

Autor Dokumentarnog TV serijala pod nazivom  Filmovi iz ljubavi,  s podnaslovom Paralelna kinematografija u Srbiji od 1950. do danas  je Miroslav-Bata Petrović, beogradski filmski autor i producent.

Pod terminom “paralelna kinematografija” podrazumeva se filmsko stvaralaštvo u Srbiji koje spade u sferu privatne inicijative autora, privatne produkcije, dakle filmovi koji nastaju van tokova zvanične srpske kinematografije i ne finansiraju se iz državnih budžeta. Uzgred, ovi filmovi se za sada, nigde ni evidentiraju, pa čak ni u Godišnjacima Filmskog centra Srbije, gde bi, po zakonu, morali da se evidentiraju.

Kroz trideset emisija ovog serijala, prosečne dužune od 80 minuta, autor otkriva niz novih filmskih stvaralaca i centara, koji se u novije vreme javljaju van Beograda i Novog Sada, kao što su: Pančevo, Futog, Bač, Vršac, Velika Plana, selo Dragolj kod Ljiga, Rudnik, Kovin...

Serija je počela da se emituje na ART Kanalu, počev od 16. novembra 2014, emituje se jedna emisija nedeljno, a u DKSG emisije se repriziraju, dva meseca odloženo, za one koji ne mogu da prate program ART Kanala, ili pojedine emisije žele da vide ponovo.