13. 12. 2014.| Akademski filmski centar

21:00 | Velika sala | Main Theatre 
ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2014
Lista značajnih ostvarenja Festivala / List of Important Works of the Festival

Žiri / Jury

Karpo Godina (Slovenija / Slovenia), Sebestyén Kodolányi (Mađarska / Hungary),

Milutin Petrović (Srbija / Serbia)

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija


foto: Ivan Petrović