1. 1. 2012.| Akademski filmski centar

Alternative film/video 2012 : Film posle filmske trake

30 godina festivala Alternative film/video

Festival novog filma i videa 5-9.12.2012.

 

urednik: Miodrag Milošević

prevod: Mihailo Ristić, Milan Jovanović

fotografije: Aleksandrija Ajduković, Marija Konjikušić

godina izdanja: 2013

 

Sadržaj:

Miodrag Miša Milošević: Film posle filmske trake

Branislav Miltojević: Ručno rađeni filmovi kamerom mobilnog telefona

L. Della Rovere, C. Santancini, M. Santi, G. Sasso, S. Venturini, K. Godina, I. Nedoh, M. Rozman, J. Meden, M. Lepore: S one strane eksperimentalnog filmskog nasleđa: protokoli i pitanja čuvanja i restauracije filmova

Okrugli sto I: Film posle filmske trake - učesnici: Vladimir Vlada Petrić, Hrvoje Turković, Božidar Zečević, Ivan Ladislav Galeta, Jovan Joca Jovanović, Sebastian Kodolani, Sava Trifković, Vasili Burikas, Jurij Meden, Stevan Vuković, Zoran Saveski, Diana Nenadić, Miodrag Miša Milošević

Okrugli sto II: Alternative film/video - 30 godina - učesnici: Vladimir Vlada Petrić, Jovan Joca Jovanović, Sava Trifković, Hrvoje Turković, Ivan Ladislav Galeta, Diana Nenadić, Sebastian Kodolani, Zoran Saveski, Greg Dekur, Stevan Vuković, Vasili Burikas, Slobodan Valentinčić, Miodrag Miša Milošević

Regionalni program

Internacionalni program

Auras

Narative

Lista značajnijih ostvarenja festivala

Program festivala

 

Zbornik radova festivala Alternative film/video 2012.

 

Knjiga je u prodaji - 300,00 RSDVrste materijala u arhivi: Publikacija