29. 10. 2014.| Akademski filmski centar

Sreda 29.10. u 20:00, Mala sala
ALTERNATIVNI BIOSKOP

FILM I LjUDSKA PORODICA: IDILA
Govori: prof. dr Ivana Kronja, filmolog

 

Ciklus predavanja FILM I LjUDSKA PORODICA razmatraće istaknute primere iz istorije dokumentarnog i igranog filma koji se bave temom ljudske porodice, kao antropološke činjenice, civilizacijske tekovine i dragocene dramske potke. Mogućnost realističnog dočaravanja ,,živih’’  prizora i fikcionalnog dramskog zbivanja još u najranijem periodu istorije filma podstakla je filmske stvaraoce na beleženje i rekreiranje prizora iz porodičnog života u duhu građanskog, antropološkog ili revolucionarnog pogleda na svet: braću Limijer, Flaertija, Ajzenštajna...