29. 9. 2008.| Forum

29. 9. 2008.

Mala sala

 

Međunarodne teme

SAVREMENI SVET 2006 - 2008

 

Predstavljanje knjige Dragana Petrovića

 

Knjiga Dragana Petrovića Savremeni svet 2006-2008. obuhvata analitičke članke koji se odnose na zemlje važne za spoljnu politiku Srbije (Rusija, SAD, Francuska, države Evropske unije) ili zemlje čija je istorijska i politička situacija u ponečemu slična onoj u kojoj se nalazi Srbija (Ukrajina, Gruzija, Poljska, Crna Gora). Petrovićeve analize su korisne kao mali ali i važni orijentiri u boljem razumevanju savremenog sveta, a pogotovu srpskog položaja i srpske sudbine.

 Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/09/08