6. 10. 2009.| Akademski filmski centar

BALKANIMA 2009

Festival filma

 

Utorak 6.10.2009.

Mala sala

Panorama evropskog filma 1

Studentski takmičarski program 1

Retrospektiva filmova rodonačelnika bugarske animacije Todora Dinova

 

Mala galerija

Otvaranje izložbe karikatura bugarskog autora Anria Kuleva

 

Velika galerija

Otvaranje izložbe Bugarska animacija: juče, danas, sutra

 

Velika sala

Svečano otvaranje 6. evropskog festivala animiranog filma BALKANIMA 2009

Takmičarski program 1

Ponoćni kino

 

Sreda 7.10.2009.

Studio 26

Prezentacija projekta Zorana Maleša i prijem gostiju festivala

 

Mala sala

Panorama evropskog filma 2

Studentski takmičarski program 2

Retrospektiva filmova i predstavljanje autora Krešimira Zimonića (Hrvatska)

 

Velika sala

Takmičarski program 2

Ponoćni kino

 

Četvrtak 8.10.2009.

Studio 26

Radionica animacije

 

Mala sala

Panorama evropskog filma 3

Studentski takmičarski program 3

Studentski takmičarski program 4

 

Velika sala

Takmičarski program 3

Takmičarski program 4

Ponoćni kino

 

Petak 9.10.2009.

Studio 26

Radionica animacije

 

Mala sala

Panorama evropskog filma 4

Studentski takmičarski program 5

 

Velika sala

Program filmova Najbolje od bugarske animacije

Takmičarski program 5

Ponoćni kino Film iznenađenja

 

Subota 10.10.2009.

Mala sala

Panorama evropskog filma 5

 

Velika sala

Svečano zatvaranje 6. evropskog festivala animiranog filma BALKANIMA 2009Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/10/09