10. 4. 2003.| Likovni program

10 - 28. 4. 2003.

Velika galerija

 

 

Valentina Broštean

 

crteži i slike

 

...Prva misao koja se nameće dok posmatramo slike

Valentine Broštean je pre svega snažna ekspresivnost njenog 

izražaja. Lišena bilo kakvih usiljenosti, dakle krajnje spontano

i iskreno, ona prikazuje svoj unutrašnji svet, ali i svet koji je okružuje,

ne libeći se da predstavi često i svoju najdublju intimu... - iz programa

 Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/04/03


Valentina Broštean crteži i slike - Program