po izobru vanrednog profesora 

Branke Janković - Knežević

 

"/> AKADEMIJA UMETNOSTI U NOVOM SADU
25. 2. 2003.| Likovni program

Galerija 

 25. 2 - 15. 3. 2003.

CRTEŽI 

Akademija umetnosti u Novom Sadu

Iz ciklusa "Profesor i njegovi studenti"

po izobru vanrednog profesora 

Branke Janković - Knežević

 

...Zbog prostornih ograničenja galerije i kataloga u mogućnosti

sam da predstavim samo manju grupu iz darovite generacije

studenata II godine i postdiplomce čiji sam mentor.

Mali crtež kao neposredan i nepretenciozan trag ideje svedoči

o procesu kreativnog razvoja umetnika. Zadatak profesora je

da, upravo iz ovog materijala, detektuje i prepozna suptilne naznake

senzibiliteta i mogućih kreativnih potencijala - da usmeri i ohrabri

studenta u uobličavanju vlastitog likovnog izraza... - iz programa

 

 Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/02/03


CRTEŽI Akademija umetnosti u Novom Sadu Iz ciklusa "Profesor i njegovi studenti" po izobru vanrednog profesora Branke Janković - Knežević - Program