12. 3. 2012.| Forum

Ponedeljak, 12.3.2012. u 19h

Mala sala

 

Nauka i granična znanja

KAKO MISLITI-ISCELJIVANJE INFORMACIJAMA

Govorio: Svetozar Radišić

 

Knjga koja nastoji da pomeri događaje u prostoru i vremenu.

Tek kada naučnici, posebno matematičari, fizičari i astronomi,

istraže i shvate područja nevidljivog i nedokučivog,

pretpostaviće da sve u kosmosu može biti oblik umne

energije, te da je holistički pristup najbolji put razumevanja stvarnosti.

 Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/03/12