15. 6. 1998.| Likovni program

 15 - 30. 6. 1998.

Galerija

 

 

DOBITNICI NAGRADE NA IX BIJENALU

JUGOSLOVENSKE STUDENTSKE GRAFIKE

 

...Potreba da se, jezikom grafičkih veština,

zabeleži doživljeno i opredmeti misaono, apstraktno, unutarnje

i duhovno, predstavlja svojevrstan izazov za umetnika i poseban

doživljaj za onog koji delo posmatra... - iz programa

 Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/06/98


DOBITNICI NAGRADE NA IX BIJENALU JUGOSLOVENSKE STUDENTSKE GRAFIKE - Program