19. 3. 2008.| Akademski filmski centar

19. 3. 2008.

Mala sala

 

PIRATBYRAN (Stokholm)

Gost: Vladimir Jerić

 

Razmus Flajšer (Rasmus Fleischer) i Magnus Erikson (Magnus Eriksson) iz Stokholma, deluju i kao veoma pragmatični aktivisti (kroz organizovanje brojnih akcija, kampanja i protesta, kao i kreiranje najkorišćenijeg svetskog servisa za razmenu sadržaja The Pirate Bay), i kao teoretičari i sociolozi medija (putem tekstova, izdavačkih aktivnosti, manifesta i javnih nastupa) i kao umetnici (kroz filmove i performanse kao što je Walpurgis).Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/03/08