7. 5. 1998.| Likovni program

7 - 31. 5. 1998.

Galerija

 

IX BIJENALE JUGOSLOVENSKE

STUDENTSKE GRAFIKE

 

...Potrebno da se, jezikom grafičkih veština, zabeleži doživljeno

i opredmeti misaono, apstraktno, unutarnje i duhovno, predstavlja

svojevrstan izazov za umetnika i poseban doživljaj za onog koji delo

posmatra. Govor bakra, kamena, drveta, jeste pitanje intimnog stapanja

senzibiliteta stvaraoca i osobenosti materijala. Osećati i misliti kroz

materijal, ne tražeći od njega da zaživi kroz kreaciju oblika

(kao skulptura), već ga privoleti da u naše ime govori,

zadovoljstvo je posebnog kvaliteta kojem umetnik-grafičar

odoleva... - iz programa

 

 Vrste materijala u arhivi: Pozivnica Program

Signature: Pg/Li/05/98 Pz/Li/05/98


IX BIJENALE JUGOSLOVENSKE STUDENTSKE GRAFIKE - Program
Pozivnica