12. 1. 1984.| Likovni program

12 - 26. 1. 1984.

Galerija

 

TATJANA KONEVSKA - JEVTOVIĆ

Crteži

 

Crteži Tatjane Konevske-Jevtović podrazumevaju, pre svega, postojanje udobno ograničenog maštanog vremenskog prostora. Vreme je za nju posebna vrsta konačno - oslobađajućeg okvira unutar kojeg se sve dešava : svaki događaj, doživljaj ili zbunjujuća emocija formira se u ekscentričnu mitologiju napeto intoniranih stanja (duše), lišenu precizne sentimentalnosti.Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/01/84


Program