16. 6. 2008.| Forum

Ponedeljak 16.6.2008.

Mala sala

Vreme globalizacije

IZAZOVI I PARADOKSI GLOBALIZACIJE

Predstavljanje knjige

Aleksandre Mirović i Patra Matić

 

Činjenica je da globalizacija otvara mnoga pitanja i dileme, kao i da stvara mnogobrojne rizike i negativne efekte, naročito u slučaju zemalja u razvoju i tranziciji. Globalna neravnomernost u razvoju, uslovima monopolizacije interesa vodećih globalnih faktora, direktno se reflektuje na unutrašnje odnose i promene u nerazvijenim i tranzicionim zemljama, u vidu ubrzanog socijalnog raslojavanja, porasta siromaštva i nezaposlenosti, smanjivanja socijalne sigurnosti, zaštite i perspektive građana, kao i porasta zaduženosti i zavisnosti, od svetskog centra moći. Međutim, globalizacija ima i drugu pozitivnu stranu koju čine mogućnosti koje ona otvara, kao što su modernizacija i proširivanje lokalnih horizonata. Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/06/08 A/06/08