2. 6. 2008.| Forum

Ponedeljak 2.6.2008.

Mala sala

Medijske teme

PLANIRANJE MEDIJA I MEDIJSKIH KAMPANJA

Predstavljanje knjige

Nenada Perića

Učestvuju: Srbobran Branković, Petar Bošković, saradnici na projektu i studenti FDU

 

Rad Nenada Perića nam na studiozan i naučan način, sa jedne, a zanimljiv i informativan način, sa druge strane, predstavlja svet medija. Obrađena tema u širem smislu obrađuje svet marketinga, oglašavanja, medija, agencija, i svega što je povezano za spomenute: sociološke, kulturološke, psihološke, organizacione, ekonomske i ostale elemente. Pošto mediji, kao jedna dinamična tvorevina, direktno utiču na društvo, štaviše menjaju savremenost, čitalac se susreće sa živim štivom, koje nam opisuje i načine-modele, stvaranja želja, stavova i osećaja društva i njegovih delova.

Srbobran BrankovićVrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/06/08 A/06/08