6. 3. 1984.| Likovni program

6 - 18. 3. 1984.

Galerija

 

JANEZ ZALAZNIK

Crteži

 

Zalaznikovi crteži stavljaju nam predilemu o prirodi novog ekspresionističkog crteža : da li su mogućnosti ograničene svojim prepoznatljivim potezom, ili se radi o još uvek nedovoljno ispitanim i neslućenim mogućnostima koje nova orijentacija pruža pre svega preko linije osnovnog izražajnog sredstva?Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/03/84


foto:
Program