20. 5. 2008.| Forum

Utorak 20.5.2008.

Studio 26

Međunarodne teme

LOGIKA IMPERIJE

Nikolas Spajkman i savremena američka geopolitika

Predstavljanje knjige 

Nebojše Vukovića

Govore: Milomir Stepić, Dušan Nikoliš i autor

 

O američkim spoljnopolitičkim doktrinama u domaćoj politikološkoj literaturi nema odviše bibliografskih jedinica. Aktuelnost praktične geopolitike je u nesrazmeri sa ovdašnjim nepoznavanjem dela ključnih teoretičara iz ove oblasti. Otuda je monografija Nebojše Vukovića, posvećena delu Nikolasa Spajkman, značajan doprinos boljem razumevanju savremene američke spoljne politike.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/05/08 A/05/08