22. 5. 2014.| Akademski filmski centar

Četvrtak 22. 5. u 20:00, Mala sala
ALTERNATIVNI BIOSKOP
Poetika intimnosti
R. V. FAZBINDER, P. P. PAZOLINI I A. VAN VARMERDAM (BORGMAN): STRUKTURA PATRIJARHALNE ČEŽNjE

Govori: prof dr. Ivana Kronja, filmolog

 

Ciklus predavanja Poetika intimnosti bavi se istaknutim primerima iz istorije filma i aktuelne filmske prakse u domenu ženskog, autorskog i avangardnog filma, koji stilom i odabirom teme preispituju prostore intimnog i ličnog u kontekstu društvenih datosti.

Rajner Verner Fazbinder (1945-1982) i Pjer Paolo Pazolini (1922-1975), kao predstavnici italijanskog političkog filma i novog nemačkog filma ‘70-ih i ‘80-ih,  preispitivali su strukturne odnose unutar malograđanske i burzoaske patrijarhalne porodice u kontekstu klasnog drustva, politike, istorijskog fašizma i nacizma, rasizma, filmske estetike, ljubavi i individualne slobode. Njima se pridružuje holandski autor van Varmerdam u svom najnovijem ostvarenju Borgman (2013).