19. 4. 2007.| Likovni program

19. 4 - 2. 5. 2007.

Galerija

 

ARION ASLLANI

slike

 

"Dopuštanje" u savremenoj umetnosti ne znači prenebregavanje nekakvih već izgrađenih postulata. Motiv inicira razvoj, motiv inicira ono što će kasnije evoluirati u predmet humane recepcije. Ako sliku posmatramo sa stanovišta teoretičara boje ili forme ista dobija drugačiju značnost, motiv postaje sekundarni činilac koji u tom slučaju ima funkciju nosećih stubova u arhikteturi, dakle element bez kojeg je nemoguć balans.Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/04/07


foto:
Program