12. 1. 1995.| Likovni program

Galerija

 12 - 26. 1. 1995.

JUŽNJAČKI AKCENAT

slike

 

Autor:

Zoran Mihajlović Muza

 

...Oslonjeno na nekoliko, uslovno uzev, žanrovskih oslonaca, slikanje Zorana Mhajlovića je u nekoliko proteklih sezona, zahvaljujući ličnoj pasiji, privrženosti i ličnoj posvećenosti, poprimilo sve kvalitativne osobine, javljajući se kao traganje za istinskim, autentičnim doživljajem...Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/01/95


foto:
Program