14. 11. 1996.| Likovni program

14 - 26. 11. 1996.

Galerija

 

JELENA OBRADOVIĆ

crteži

 

Urbani pejzaž sa dominantnom figurom krana, prepoznaje apsurdnost takovg prizora kao i svu surovost ambijenta kojeg njegova pojava pri tome stvara. Vitka rešetkasta konstrukcija, sasvim uobičajena za dinamičan gradski prostor, obično je stereotipna personifikacija progresa ljudskog društva.Vrste materijala u arhivi: Program

Signature: Pg/Li/11/96


Program