KINESKA POEZIJA :  VREMENSKI  I DUHOVNI RASPONI

 

Govori: Dušan Pajin


U Kini je poezija, još od 7. v. stare ere, bila visoko cenjen književni rod.  Negovana je poezija sa institucionalnom primenom i sadržajem, tj. poezija posvećena vladarskim ili religijskim figurama, obrednog karaktera, zatim, poezija posvećena sećanju na istorijske događaje, ili mesta itd. Za zapadnu kulturu i istoriju književnosti od većeg interesa je lirska, intimistička poezija, koja govori o individualnim osećanjima i situacijama. Na tu poeziju ćemo se i mi usredsrediti u ovom pregledu. Lirska poezija - ci -  bila je često pevana uz melodiju, a imala je ritam i rimu. Neke od ovih pesama imale su i komentar, koji je dodatno sugerisao sadržaj. Ove pesme izražavaju osećanja ili želje, ali neki od poznatih autora ovog žanra (kao Su Ših, u 11. veku) koristili su je i za druge sadržaje. U nekim formama se kombinuju stih i prozni iskazi (poezija u prozi).

"/> KINESKA POEZIJA : VREMENSKI I DUHOVNI RASPONI
21. 12. 2011.| Biblioteka

Sreda 21.12 u 19:00

Čitaonica E

KINESKA POEZIJA :  VREMENSKI  I DUHOVNI RASPONI

 

Govori: Dušan Pajin

 

U Kini je poezija, još od 7. v. stare ere, bila visoko cenjen književni rod.  Negovana je poezija sa institucionalnom primenom i sadržajem, tj. poezija posvećena vladarskim ili religijskim figurama, obrednog karaktera, zatim, poezija posvećena sećanju na istorijske događaje, ili mesta itd. Za zapadnu kulturu i istoriju književnosti od većeg interesa je lirska, intimistička poezija, koja govori o individualnim osećanjima i situacijama. Na tu poeziju ćemo se i mi usredsrediti u ovom pregledu. Lirska poezija - ci -  bila je često pevana uz melodiju, a imala je ritam i rimu. Neke od ovih pesama imale su i komentar, koji je dodatno sugerisao sadržaj. Ove pesme izražavaju osećanja ili želje, ali neki od poznatih autora ovog žanra (kao Su Ših, u 11. veku) koristili su je i za druge sadržaje. U nekim formama se kombinuju stih i prozni iskazi (poezija u prozi).Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/12/11