1. 12. 1995.| Likovni program

1 - 31. 12. 1995.

Galerija

 

 

Daniela Fulgosi

kolaži

 

 

''...Kolaž se pojavio kao najbolje sredstvo izražavanja

reči zbog svoje višeslojne prirode...'' Danijela Fulgosi iz programa
Signature: Pg/Li/12/95


Danijela Fulgosi - Program