5. 3. 2014.| Akademski filmski centar

Sreda 5. 3. u 20:00, Mala sala
ALTERNATIVNI BIOSKOP
Poetika intimnosti

MAJA DEREN I AMERIČKI AVANGARDNI FILM – ROD, TELO, IDENTITET

Govori: prof. dr Ivana Kronja, filmolog

 

Ciklus predavanja Poetike intimnosti bavi se istaknutim primerima iz istorije filma i aktuelne filmske prakse u domenu ženskog, autorskog i avangardnog filma, koji stilom i odabirom teme preispituju prostore intimnog i ličnog u kontekstu društvenih datosti. Prikazivanje intimnog sveta junaka sredstvima fikcijskog ili eksperimentalnog filma jeste, svakako, konstrukcija: svet intime se, međutim, pokazuje kao najranjivija i najtačnija sfera u kojoj se težnja za autentičnom egzistencijom suočava i sukobljava sa ekonomskim, klasnim, rodnim, političkim i kulturnim granicama, osujećenjima i mogućnostima.

 

Filmovi Maje Deren, vodeće predstavnice američkog avangardnog filma nakon Drugog svetskog rata., obeleženi su istraživanjem pokreta tela, aktera i kamere i ritualnim aspektima filmske umetnosti, dok su angažman same autorke kao protagonistkinje većine filmova i tretman muških i ženskih likova kod Deren i drugih autora tzv. psihodramskog filma implicitno ali suštinski povezani sa pitanjima rodnih identiteta. Ovi danas klasični filmski eksperimenti na polju umetničke avangarde snažno su uticali na savremeni eksperimentalni film i video.