9. 4. 1998.| Likovni program

9 - 23. 4. 1998.

Velika galerija

 

RAJKO KARIŠIĆ

fotografije

 

iz ciklusa "U SMIRAJ DANA"

 

Karišićeva fotografije je čitka i jasna. Ovaj autor poseduje istančan osećaj za kompoziciju. Usredseđenost na centralni tematski motiv je glavna odlika njegove kompozicije a fotografije je rasterećena svih nepotrebnih detalja koji bi remetili doživljaj slike i umetnikove poruke.  Vrste materijala u arhivi: Pozivnica Program

Signature: Pz/Li/04/98, Pg/Li/04/98


Program