26. 2. 2014.| Akademski filmski centar

Sreda 26.2. u 20:00, Mala sala

In memoriam

IVAN LADISLAV GALETA

1947 – 2014.

               

Uz projekciju filmova:

FOR LADISLAV, Vasili Burikas(Vassily Bourikas)

DVA VREMENA U JEDNOM PROSTORU, Ivan Ladislav Galeta

LADISLAV IN WINTERTHUR 2012, Miodrag Milošević

LADISLAV IN BELGRADE 2011-12, Dragomir Zupanc, Nikola Đurić

 

Jedan od najznačajnijih Hrvatskih i Jugoslovenskih autora avangardnog filma, Ivan Ladislav Galeta rođen je 1947. u Vikovcima. Od 1977. do 1990. je vodio Multimedijski centar Studentskog Centra u Zagrebu, stvorivši od njega najjačeg prikazivača alternativnih filmskih i video programa u Hrvatskoj. Od 1993. godine bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na smeru Multimedija.

Galetin rad na istraživanjima jezika medija fotografije, filma, televizije i videa, a u novije vreme i mogućnosti interneta, priznat je u evropskim i vanevropskim krugovima medijske umetnosti.

Nezaobilazna eksperimentalna remek-dela, Dva vremena u jednom prostoru, 1976-1984, PiRaMidas 1972-1984. (1984), sfaira 1985-1895. (1984), Water Pulu 1869-1896. (1987/88), WAL(L)ZEN (1989) i END ART.

Na festivalu Alternative film-video njegova retrospektiva je prikazana 1987. Ponovo je bio gost Alternativa 2011. kada su prikazani njegovi filmovi paralelno sa filmovima Pola Šaritsa u programu Galeta & Sharits, SEARCH and SEIZURE koji je priredio Vasili Burikas i 2012. kada je održao SCRATCH FILM radionicu na kojij su polaznici crtali svoje filmove direktno na filmskoj traci.