16. 1. 2007.| Likovni program

 

Galerija od 16. do 28. 1. 2007.

Otvaranje u utorak 16. 1. u 18:30

MAJA DODIG, Slike

 

... Poput evropskih umjetnika: Marisal Reisea,

Zigmara Polkea i Gerharda Rihtera, koji su ranih šezdesetih

godina dali interesantna pop-artistička ostvarenja, u smislu

korišćenja fotografije kao nezaobilaznog medija u slikarskom 

procesu, tako i Maja Dodig uz pomoć fotografije i klasičnog

slikarsko-tehnološkog procesa, tvori svoje kolorističke strukture,

fokusirajući ponekad na banalnom detalju, svjesno iritirajući

konzumentov naviknuti osećaj prema logičnom i uređenom... iz programa

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija Pozivnica Program

Signature: Pz/Li/01/07, Pg/Li/01/07 , Ft/01/07 Ft/01/05