4. 10. 1993.| Naučno obrazovni program

4. 10. 1993.

Mala sala

Zloupotreba medicine:

SATANIZACIJA SRBA

 

Povod razgovoru je blok tekstova objavljenih u zborniku "Stresovi rata" kao odgovor napisima publikovanim u "Hrvatskom medicinskom časopisu"

 

Govorili:

Petar Džadžić, Jovan Bukelić, Predrag Kaličanin, Vida Rakić