6. 6. 1990.| Naučno obrazovni program

Sreda 6.6.1990. u 19h,

Novi klub

Patologija društva i pojedinca:

KRIZA MORALA I MALOLETNIČKA DELIKVENCIJA

govorili:

Dobrivoje Radovanović, Dragica Vlaović-Vasiljević,

Vladan Vasiljević, Milorad Milovanović