12. 10. 1992.| Naučno obrazovni program

12. 10. 1992.

Mala sala

Srpska Vizantija:

SUDBINA BALKANSKE ATLANTIDE

 

Govorili:

Dragoslav Srejović, Dragoljub Dragojlović, Dragoslav Anotnijević, Petar Vlahović, Vladislav Panić, Ljubomir Kljakić, Miloš Knežević, Nenad Daković