1. 4. 1990.| Naučno obrazovni program

ciklus: PATOLOGIJA DRUŠTVA I POJEDINCA

realizovan u aprilu koji je vodila Jasminka Veselinović