1. 6. 1992.| Naučno obrazovni program

1. 6. 1992.

Mala sala

Religija i mitologija:

PAGANSKA EVROPA

 

O knjizi Aleksandrine Cermanović-Kuzmanović i Dragoslava Srejovića "Leksikon religija i mitova drevne Evrope"

 

Govorili:

Zoran Gluščević, Esad Ćimić, Miron Flašar, Ksenija Maricki-Gađanski, Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović, Dragoslav Srejović