21. 1. 2009.| Likovni program

Velika galerija od 21. do 31. 1.

Otvaranje u sredu 21. 1. u 18:00

DRAGOLJUB JOVIČIĆ

UrEđenici, slike 

... Na mojim slikama je prisutan duh čoveka organizacije,
birokratije koja insistira na nesmetanom funkcionisanju onih kojima
upravlja, i to više uz pomoć manipulisanja nego silom.
Menadžeri te birokratije tvrde da je ovo potčinjavanje njihovim naredbama
dobrovoljno i sve nas pokušavaju uveriti, posebno količinom materijalnih
zadovoljstava koji nude, da volimo činiti ono što se od nas očekuje
da činimo. Danas, kada je nefigurativno slikarstvo prevaziđeno,
postalo azil za netalentovane, ne čudi što angažovano slikarstvo
deli sličnu sudbinu.. - iz programa


Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/01/09


DRAGOLJUB JOVIČIĆ UrEđenici, slike - Pozivnica
DRAGOLJUB JOVIČIĆ UrEđenici, slike - Program