5. 3. 1992.| Naučno obrazovni program

5. 3. 1992.

Mala sala

Tamna strana ljudske prirode:

ANATOMIJA AGRESIVNOSTI

 

Govorili:

Andrija Gams, Bora Kuzmanović, Žarko Trebješanin, Ljubomir Kljakić, Obrad Savić