20. 2. 1992.| Naučno obrazovni program

20. 2. 1992.

Mala sala

Tokovi postmoderne:

FILOZOFSKO MIŠLJENJE

 

Promocija knjiga E. Huserla "Kriza evropskih nauka", P. Sloterdajka "Tetoviran život" i Ž. Bodijara "Simbolična razmena i smrt" objavljenih u novopokrenutoj filozofskoj biblioteci "Tekst"

 

Govorili:

Zoran Đinđić, Obrad Savić, Milorad Belančić, Petar Bojanić