5. 2. 2010.| Likovni program

 

Velika galerija od 5. do 20. 2.

Otvaranje u petak 5. 2. u 19:00

IZLOŽBA RADOVA NASTALIH

U TOKU 36. I 37 UMETNIČKE

KOLONIJE U LIPOVCU

 

... Umetnička kolonija u selu Lipovcu

kod Topole u kontinuitetu se

održava od 1973. godine i tokom

ovog perioda okupila je veliki

broj eminentnih savremenih

umetnika i formirala bogat fond

umetničkih dela. Na izložbi

će biti predstavljeni radovi

nastali na dve kolonije tokom

2008. i 2009, koje su nosile nazive

Kod komunikacije i Preplitanja.

U skladu s tim umetnici su

realizovali veliki broj radova

koji predstavljaju reakciju na

okruženje, ambijent, ljude i

animirali mlade žitelje sela

koji su svakodnevno učestvovali

na pratećoj dečijoj umetnčkoj

radionici... - iz programa

 

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/10


IZLOŽBA RADOVA NASTALIH U TOKU 36. I 37 UMETNIČKE KOLONIJE U LIPOVCU - Pozivnica