16. 9. 2010.| Likovni program


Velika galerija od 16. do 30. 9. 2010.

Otvaranje u četvrtak 16. 9. u 19:00

Ljubomir Šimunić

Vue de la fenetre

 

... Ciklusom fotografija Vue de la fenetre Ljubomir Šimunić

približava i spaja nekoliko ravni svoje umetničke pasije.

Filmski stvaralac, fotograf, slikar i veliki ljubitelj avangardnog slikarstva,

Šimunić na poseban način, filmičan u jednom i slikarski u drugom aspektu,

posvećuje ovu seriju fotografija Anriju Matisu, umetniku u čijim radovima

motiv prozora ili pogleda kroz prozor zauzima istaknutu ulogu... - iz programa

 

Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Pozivnica

Signature: Pl/Li/09/10 Pz/Li/09/10 Ft/09/10


Ljubomir Šimunić - Pozivnica