12. 2. 1990.| Naučno obrazovni program

Ponedeljak, 12.2.1990. u 19 h,

Mala sala

 

Filozofska postmoderna:

POLITIKA SEKSUALNOG UMA

 

O knjizi Paskala Bruknera i Alena Finkilrauta ''Novi ljubavni nered''

govorili su:

Svetlana Slapšak, Obrad Savić,

Nenad Daković