17. 11. 1987.| Društveno politički program

17. 11. 1987.

Mala sala

METAFIZIKA I POLITIKA

 

Razgovor o knjizi Joakima Ritera

 

Govorili:

Nenad Daković, Miroslav Milović