1. 5. 1990.| Akademski filmski centar

Alternative film/video 1990

urednik: Miodrag Milošević
godina izdanja: 1990

ALTERNATIVE FILM – VIDEO je festival jugoslovenskog alternativnog filma i videa. Osnivač i organizator je Akademski filmski centar Doma kulture „Studentski grad“. Cilj festivala je da zabeleži i teorijski definiše kretanja, da ukaže na vrednosti i nove stvaralačke mogućnosti u oblasti alternativnog filma i videa.

Knjiga nije u prodaji