8. 12. 1987.| Društveno politički program

8. 12. 1987.

Mala sala

ZNACI NA ZIDU

Razgovor o uličnim grafitima

 

Govore:

Slađana Madžgalj, Velimir Ćurguz Kazimir, Dragoslav Andrić

 

Ispisivanje fasada se najčešće posmatra kao vid vandalizma i destruktivnog ponašanja omladine. Ovo tumačenje svakako sadrži deo istine, ali je nedovoljno da objasni širok dijapazon sadržaja uličnih grafita. Pored poruka lične prirode, grafiti ponekad, u jezgrovitoj formi, izražavaju određeni pogled na svet, ideologiju ili politički stav.